Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Úvod do sociologie (2003)
Jan Jandourek
Škola: SZU, FZaSP, sociologia
Cena: 2,50 €
Tel.: 0903020564
Preventívne lekárstvo (1995)
Ivan Rovný a kol.
Škola: SZU, FZaSP
Cena: 3,0 €
Tel.: 0903020564
Štandardné definície prenosných ochorení podliehajúcich ohlasovacej povinnosti (2004)
Máderová a kol.
Škola: SZU, FZaSP
Cena: 1,50 €
Tel.: 0903020564
Hygiena výživy II. Časť, Hygiena potravín (2001)
Juraj Kaláč
Škola: SZU, FZaSP
Cena: 1,50 €
Tel.: 0903020564
Klinická propedeutika v rehabilitácii (2003)
Peter Tkáč
Škola: SZU, FZaSP
Cena: 1,50 €
Tel.: 0903020564
Starostlivosť o mladú generáciu (2004)
Ivan Rovný a kol.
Škola: SZU, FZaSP
Cena: 1,50 €
Tel.: 0903020564
lackova kniha (1778)
fero jano
Škola: FTVS
Cena: 88.00 €
Tel.: 0933456987
Merania z fyziky (2012)
Oľga Fričová, Zuzana Gibová, Júlia Hlaváčová
Škola: Technická univerzita v Košiciach (FEI)
Cena: 2,5 €
Tel.: 091565033
Mechanický pohyb častice a telesa (2014)
Dušan Olčák, Zuzana Gibová
Škola: Technická univerzita v Košiciach (FEI)
Cena: 3 €
Tel.: 091565033
Fyzika I (2010)
Júlia Hlaváčová, Ján Ziman, Mária Kovaľová, Barnabáš Zagyi
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Cena: 1,5 €
Tel.: +421902576063
Matematika 1 v príkladoch (2009)
Blanka Baculíková, Anna Grinčová
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Cena: 2 €
Tel.: +421902576063
Matematika 1 (2017)
Jozef Džurina, Anna Grinčová, Viktor Pirč
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Cena: 2 €
Tel.: +421902576063
Matematická analýza 2 (2007)
Jozef Džurina, Anna Grinčová, Viktot Pirč
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Cena: 2,5 €
Tel.: +421902576063
Matematická analýza 1 (2000)
Viktot Pirč, Alexander Haščák
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Cena: 2 €
Tel.: +421902576063
Úlohy z fyziky (2010)
Júlia Hlaváčová, Mária Kovaľaková, Mária Kladivová, Ladislav Ševčovič
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Cena: 2 €
Tel.: +421902576063
Základy elektrotechnického inžinierstva (2017)
Iveta Tomčíková
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Cena: 3 €
Tel.: +421902576063
Základy inžinierstva materiálov (2007)
Alena Pietriková, Juraj Banský
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Cena: 6 €
Tel.: +421902576063
Úvod do programovania a sietí (2011)
Branislav Sobota, Marek Paralič, Štefan Korečko, Viliam Slodičák
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Cena: 5 €
Tel.: +421902576063
Vybrané kapitoly z numerických metód, pravdepodobnosti a matematickej štatistiky (2012)
Ivan Daňo, Eva Ostertagová
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Cena: 7 €
Tel.: +421902576063
Základy automatického riadenia (2010)
Ladislav Madarász, Ladislav Fozo, Rudolf Andoga, Marián Bučko
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Cena: 12 €
Tel.: +421902576063