Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Ekonómia v novej ekonomike (2005)
Tancošová Judita
Škola: Ekonomická univerzita Bratislava
Cena: 3 €
Tel.: 0908800347
Daňovníctvo praktikum (2009)
Kitová Denisa
Škola: Ekonomická univerzita Bratislava
Cena: 3 €
Tel.: 0908800347
Podnikové financie (2009)
Elena Fetisovová
Škola: Ekonomická univerzita Bratislava
Cena: 5 €
Tel.: 0908800347
Podnikové Hospodárstvo (2007)
Majduchva Helena
Škola: Ekonomická univerzita Bratislava
Cena: 6 €
Tel.: 0908800347
Trestné právo procesné (2012)
Čentéš J. a kol.
Škola: Univerzita Mateja Bela- právnická fakulta
Cena: 25 €
Tel.: 0911392932
Geobotanická mapa ČSSR - Slovenská republika 1986 (2014)
Michalko Ján
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Cena: 10 €
Tel.: +420775114478
Specialna zootechnika I. (2000)
Mlynek, Migdal, Falkowski
Škola: SPU Nitra
Cena: dohodou
Tel.: 0918566328
Technologia spracovania ovocia a zeleniny (2004)
Horcin
Škola: SPU Nitra
Cena: dohodou
Tel.: 0918566328
Konzervovanie potravin (2004)
Horcin
Škola: SPU Nitra
Cena: dohodou
Tel.: 0918566328
Trvalo udrzatelne polnohospodarstvo (1998)
Kovac, Hrasko, Lacko-Bartosova
Škola: SPU Nitra
Cena: dohodou
Tel.: 0918566328
Hygiena potravin (2000)
Golian
Škola: SPU Nitra
Cena: dohodou
Tel.: 0918566328
Toxikologia potravin (2003)
Toman
Škola: SPU Nitra
Cena: dohodou
Tel.: 0918566328
Navody na cvicenie z hygieny potravin (2001)
Golian
Škola: SPU Nitra
Cena: dohodou
Tel.: 0918566328
Klinicka vyziva (1993)
Keller, Meier, Bertoli
Škola: SPU Nitra
Cena: dohodou
Tel.: 0918566328
Specialna mikrobiologia (1996)
Hornik
Škola: SPU Nitra
Cena: dohodou
Tel.: 0918566328
Vyziva a zdravie (2001)
Magula
Škola: SPU Nitra
Cena: dohodou
Tel.: 0918566328
Sanitacia v potravinarstve (2003)
Golian
Škola: SPU Nitra
Cena: dohodou
Tel.: 0918566328
Cudzorode latky v pozivatinach (1998)
Toth, Lazor
Škola: SPU Nitra
Cena: dohodou
Tel.: 0918566328
Praktikum z občianskeho práva (2011)
Dulaková, Smyčková
Škola: UK v Bratislave - Právnická fakulta
Cena: 36 €
Tel.: 0944116939
Mikroekonómia (2000)
Goga, M., Janok, M., Ivanová, E.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 2 €
Tel.: 0907636846