Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Strategický manažment (2009)
Slávik, S.
Škola: PHF Ke
Cena: 8 €
Tel.: 0902197877
Manažérske teorie (2006)
Mihalčová, B. - Pružinský, M.
Škola: PHF Ke
Cena: 3 €
Tel.: 0902197877
Finančno-ekonomická analýza podniku (2010)
Zalai, K a kol.
Škola: PHF Ke
Cena: 8 €
Tel.: 0902197877
Výkonnost podniku z pohledu finančního manažéra. (2009)
Pavelková, D. - Knápková, A.
Škola: PHF Ke
Cena: 20 €
Tel.: 0902197877
Finančný manažment (2011)
Kráľovič, J. - Vlachynský, K.
Škola: PHF Ke
Cena: 10 €
Tel.: 0902197877
Podnikový controlling (2011)
Pružinský, M. - Lajoš, B.
Škola: PHF Ke
Cena: 5 €
Tel.: 0902197877
Medzinárodný finančný manažment : zbierka príkladov (2006)
Polednáková, A. - Bikár, M. - Kmeťko, M.
Škola: PHF Ke
Cena: 3 €
Tel.: 0902197877
Vybrané kapitoly zo základov sociologie (2007)
Bašistová, A.
Škola: PHF Ke
Cena: 3 €
Tel.: 0902197877
Podnikové plánovanie (2011)
Mihalčová, B. a kol.
Škola: PHF Ke
Cena: 7 €
Tel.: 0902197877
Krmovinárstvo- manažment pestovania a využívania krmovín (2007)
Holúbek, Jančovič, Gregorová, Novák, Ďurková, Vozár
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Cena: 15 €
Tel.: 0917353415
Všeobecná zootechnika (2007)
O. Kadlečík, R. Kasarda
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Cena: 5 €
Tel.: 0917353415
Všeobecná rastlinná výroba (2008)
Emil Líška a kol.
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Cena: 10 al. doh
Tel.: 0917353415
Ekonomia v novej ekonomike (2005)
Tancošova Judita
Škola: Ekonomicka univerzita Bratislava
Cena: 2 €
Tel.: 0907505524
Podnikove financie (2009)
Fetisova Elena
Škola: Ekonomicka univerzita Bratislava
Cena: 3 €
Tel.: 0907505524
Podnikove hospodarstvo (2007)
Majduchova Helena
Škola: Ekonomicka univerzita Bratislava
Cena: 4 €
Tel.: 0907505524
Danovnictvo-d.teoria a politika (2009)
Kitova Denisa
Škola: Ekonomicka univerzita Bratislava
Cena: 3 €
Tel.: 0907505524
Učtovnictvo B (2010)
Šlosarova Anna
Škola: Ekonomicka univerzita Bratislava
Cena: 5 €
Tel.: 0907505524
Učtovnictvo A (2009)
Mazikova Katarina
Škola: Ekonomicka univerzita Bratislava
Cena: 5 €
Tel.: 0907505524
Socialne zabezpečenie (2011)
Pongraczova Eva
Škola: Ekonomicka univerzita Bratislava
Cena: 3 €
Tel.: 0907505524
Štrukturálna botanika (2003)
Košťál, Bobák, Ikrényi, Ďurišová
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0907537442