Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Biometeorológia (2006)
F.Špánik - B.Šiška a kol.
Škola: SPU
Cena: 4 €
Tel.: 0917868810
Aplikovaná agrohydrológia (2008)
J.Antal - D.Igaz
Škola: SPU
Cena: 3 €
Tel.: 0917868810
Agrohydrológia (2008)
Jaroslav Antal
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0917868810
Essentials of Modrn ENglish Lexicology (2003)
Pavol Kvetko
Škola: Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0908802500
An Illustrated History of Britain (2015)
David McDowall
Škola: Longman
Cena: dohodu
Tel.: 0908802500
Slovesný čas v nemeckom a slovenskom jazyku (2004)
Ružena Kozmová
Škola: Bratislava
Cena: dohodou
Tel.: 0908802500
Lehr-und Ubungsbuch der deutschen Grammatik mit Schlüssel (2005)
Dreyer-Schmitt
Škola: Max Heuber Verlag
Cena: dohodou
Tel.: 0908802500
On Outline of American Literature (2015)
Peter B.High
Škola: Longman
Cena: dohodou
Tel.: 0908802500
English Phraseology (2015)
Pavol Kvetko
Škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Cena: dohodou
Tel.: 0908802500
Historische Entwicklung des Deutschen (2015)
Mária Papsonová
Škola: Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
Cena: dohodou
Tel.: 0908802500
Einführung in die germanische Sprachwissenschaft (2015)
Štefan Pongó, Peter Ernst, Ružena Žilová
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa
Cena: dohodou
Tel.: 0908802500
Finančno-ekonomické aspekty ochrany životného prostredia (2004)
E. Romančíková
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Cena: 3 €
Tel.: 0903979274
Daňové sústavy štátov Európskej únie (2010)
A. Schultzová
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Cena: 3 €
Tel.: 0903979274
Riziká vo financiách a v bankovníctve (2009)
R.Sivák, Ľ.Gertler, U.Kováč
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Cena: 3 €
Tel.: 0903979274
Katolícka kánonická ekleziológia (2010)
František Čitbaj
Škola: Prešovská Univerzita (GTF)
Cena: 2 €
Tel.: 0903608815
Nový Dávid - Prorok nádeje (2007)
Stanislav Stolárik
Škola: Prešovská Univerzita (GTF)
Cena: 2 €
Tel.: 0903608815
Stručne o dejinách filozofie (2011)
Stanislav Stolárik
Škola: Prešovská Univerzita (GTF)
Cena: 2 €
Tel.: 0903608815
Filozofia náboženstva (2005)
Stanislav Stolárik
Škola: Prešovská Univerzita (GTF)
Cena: 2 €
Tel.: 0903608815
Úvod do filozofie (2010)
Radovan Šoltés
Škola: Prešovská Univerzita (GTF)
Cena: 2 €
Tel.: 0903608815
Vybrané kapitoly z podnikania v malých a stredných podnikoch. (2012)
Stričík, M. - Meheš, M.
Škola: PHF Ke
Cena: 4 €
Tel.: 0902197877