Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Sociálne poradenstvo a komunikácia (2008)
Milan Schavel, Michal Oláh
Škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety
Cena: 5 €
Tel.: 0902800271
Základy sociálnej pedagogiky (2011)
Slavomír Laca
Škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety
Cena: 6 €
Tel.: 0902800271
Sociálna práca - vybrané kapitoly z dejín, teórie a metód sociálnej práce (2009)
Michal Oláh, Milan Schavel, Zlatica Ondrušová, Pavel Navrátil
Škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety
Cena: 3 €
Tel.: 0902800271
Metódy sociálnej práce v praxi (2012)
Michal Oláh a kol.
Škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety
Cena: 5 €
Tel.: 0902800271
Metódy sociálnej práce s rodinou (2012)
Daniela Bachyncová Giertliová, Mária Hardy
Škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety
Cena: 4 €
Tel.: 0902800271
Odbory, zamestnávatelia, zamestnanecké rady (2004)
Vojtech Tkáč
Škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety
Cena: 5 €
Tel.: 0902800271
Teória a metodológia sociálnej práce (2006)
Štefan Strieženec
Škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety
Cena: 6 €
Tel.: 0902800271
Edukácia osôb s mentálnym postihnutím v inklúzii (2011)
Ján Hučík
Škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety
Cena: 2 €
Tel.: 0902800271
Krízová intervencia v pomáhajúcich profesiách (2012)
Stanislava Hunyadiová
Škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety
Cena: 5 €
Tel.: 0902800271
Drogy, závislosti a úloha sociálnej práce (2015)
Jozef Chovanec, Tatiana Billá
Škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety
Cena: 4 €
Tel.: 0902800271
Základy sociálnej psychológie a psychológie osobnosti (2012)
Zuzana Birknerová, Miroslav Frankovský
Škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety
Cena: 4 €
Tel.: 0902800271
Základy sociálnej a kultúrnej antropológie (2012)
Peter Vansač
Škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety
Cena: 4 €
Tel.: 0902800271
Projektovanie v sociálnej práci (2012)
Jaroslava Kmecová
Škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety
Cena: 10 €
Tel.: 0902800271
Úvod do sociálnej politiky (2011)
František Hanobík
Škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety
Cena: 10 €
Tel.: 0902800271
Metodická príručka empirickej časti diplomovej práce (2011)
Viliam Tarjányi
Škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety
Cena: 3 €
Tel.: 0902800271
Ako písať školské a záverečné práce (2009)
Peter Orendáč
Škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety
Cena: 4 €
Tel.: 0902800271
Kapitoly o práve a etike (2009)
Ján Roháč, Pavol Dancák
Škola: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta
Cena: 2 €
Tel.: 0902800271
Úvod do dejín filozofie pre študentov teológie - starovek (2009)
Pavol Dancák
Škola: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta
Cena: 3 €
Tel.: 0902800271
Supervízia v sociálnej práci (2013)
Milan Schavel, Stanislava Hunyadiová, Peter Kuzyšin
Škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety
Cena: 10 €
Tel.: 0902800271
Rôzne skriptá pre učeb.odbor Záhradníctvo (2010)
*****
Škola: SPU
Cena: dohodou
Tel.: 0917868810