Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Politické ideológie (2008)
Andrew Heywood
Škola: UKF Filozofická fakulta
Cena: 12 €
Tel.: 0903257316
Európa jazykov a národov na prahu 3. tisícročia (2008)
Viliam Mruškovič
Škola: UKF Filozofická fakulta
Cena: 7 €
Tel.: 0903257316
Mezinárodní politika (2010)
Oskar Krejčí
Škola: Univerzita Komenského
Cena: 20 €
Tel.: 0903257316
Logistika výroby - kópia (2008)
Malindzák Dušan
Škola: TUKE - FBERG
Cena: 3 €
Tel.: 0949454151
Ekonómia v novej ekonomike (2005)
Lisý a kolektív
Škola: TUKE
Cena: 12 €
Tel.: 0949454151
Posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie (2012)
Pavolová, Cehlár
Škola: TUKE - FBER
Cena: 3 €
Tel.: 0949454151
Tradické zdroje energie - Fosílne palivá (2012)
Rybár, Kudelas, Beer
Škola: TUKE - FBER
Cena: 3 €
Tel.: 0949454151
Matematika 1 s ekonomickými aplikáciami (2007)
Šoltés, Hudec, Penjak, Lacková, Révészová
Škola: TUKE - Ekonomická fakulta
Cena: 3 €
Tel.: 0949454151
Matematika 2 (2010)
Knežo, Andrejiová, Kimáková
Škola: TUKE - Strojnícka fakulta
Cena: 7 €
Tel.: 0949454151
Organizácia a riadenie výroby (2007)
Horodníková, Khouri
Škola: TUKE - FBER
Cena: 3 €
Tel.: 0949454151
Ekonomické teórie (2007)
Csikósová, Slaninová, Weiss
Škola: TUKE - FBER
Cena: 3 €
Tel.: 0949454151
Prieskum trhu a marketing (2008)
Csikósová, Weiss
Škola: TUKE - FBER
Cena: 3 €
Tel.: 0949454151
Personálny manažment (2006)
Mária Antošová
Škola: TUKE - FBER
Cena: 4 €
Tel.: 0949454151
Akko tvoriť vzorce a názvy v anorganickej chémii (2006)
Katarína Kyseľová
Škola: TUKE- FBERG
Cena: 2 €
Tel.: 0902159561
CHéMIA (2015)
Katarína Kyseľová
Škola: TUKE- FBERG
Cena: 4 €
Tel.: 0902159561
Enviromentalistika (2007)
Mária Koščová
Škola: TUKE- FBERG
Cena: 3 €
Tel.: 0902159561
Organická chémia -názvoslovie a príklady (2009)
Dagmar Remeteiová , Radoslav Rusnák, Silvia Ružičková
Škola: Tuke- Hutnícka fakulta
Cena: 3 €
Tel.: 0902159561
Deutsch aktiv Neu Lehrbuch 1A (2015)
Gerd Neuner, Theo Scherling, Reiner Schidt und Heinz Wilms
Škola: Langenscheidt
Cena: 12 €
Tel.: 0902159561
Deutsch aktiv Neu Arbeitsbuch 1A (2005)
Gerd Neuner, Theo Scherling, Reiner Schidt und Heinz Wilms
Škola: Langenscheidt
Cena: 10 €
Tel.: 0902159561
Použitie literatúty v procese výučby etickej výchovy (2008)
Monika Slodičková
Škola: Prešovská univerzita
Cena: 5 €
Tel.: 0902159561