Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Agrárny marketing 2010 (2015)
Dušan Šimo - Patrik Rovný
Škola: SPU FEM
Cena: dohodou
Tel.: 0904928850
Biochemie pro studující medicíny 1,2 (2009)
Ledvina
Škola: Medicina
Cena: 10 €
Tel.: 0910408284
Prehled stredoskolske chemie (1999)
Vacik
Škola: Medicina
Cena: 5 €
Tel.: 0910408284
Barevný atlas biochemie (2012)
Koolman
Škola: Medicina
Cena: 27 €
Tel.: 0910408284
Klinická genetika (2004)
Nussbaum
Škola: Medicina
Cena: 30 €
Tel.: 0910408284
Základy lékařské biochemie (2012)
Matouš
Škola: Medicina
Cena: 20 €
Tel.: 0910408284
Harperova ilustrovana biochemie (2012)
Murray
Škola: Medicina
Cena: 40 €
Tel.: 0910408284
Všeobecná a anorganická chémia pre biológov (2015)
Vladimír Fajnor, Peter Schwendt, Jozef Tatiersky
Škola: Prírodovedecká fakulta
Cena: 7 €
Tel.: 0949656984
Organická chemia 1 (2008)
Pavol Záhradník
Škola: Prírodovedecká fakulta
Cena: 5 €
Tel.: 0949656984
Cytológia (2007)
Milan Bobák, Jozef Šamaj
Škola: Prírodovedecká fakulta
Cena: 5 €
Tel.: 0949656984
Laboratórne cvičenia z organickej chemie (2015)
Pavol Elečko a kolektív
Škola: Prírodovedecká fakulta
Cena: 3 €
Tel.: 0949656984
Praktikum z cytológie rastlín (2001)
Ján Jásik
Škola: Prírodovedecká fakulta
Cena: 3 €
Tel.: 0949656984
FONETIKA A FONOLÓGIA (2015)
ÁBEL KRÁĽ/JÁN SABOL
Škola: Trnavská Univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0911580351
Vybrané kapitoly zo všeobecnej biológie (1996)
Doc. MVDr. Alexander Sabó, DrSc., MUDr. Eva Kukučková, MUDr. Andrea Demitrovičová
Škola: Trnavská univerzita
Cena: dohodou
Tel.: 0915175208
INtegrovana rastlinna vyroba (2007)
Pospíšil
Škola: SPU NITRA
Cena: 4EURA
Tel.: 0911503189
Skriptá a pomocné materiály (2015)
Neznámy
Škola: LF Palackého, Olomouc
Cena: dohodou
Tel.: 0902063142
Evropská unie (2009)
Petr Fiala - Markéta Pitrová
Škola: UK Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Cena: 22 €
Tel.: 0903257316
Morálka lidské mysli (2013)
Jonathan Haidt
Škola: UK Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Cena: 12 €
Tel.: 0903257316
Právo Európskej únie (2012)
Siman - Slašťan
Škola: UKF Filozofická fakulta
Cena: 17 €
Tel.: 0903257316
Príručka slovenského pravopisu (2005)
Mgr. Mária Hýlová
Škola: UKF Filozofická fakulta
Cena: 6 €
Tel.: 0903257316