Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Európske právo / European Law (2009)
Fisher
Škola: právo
Cena: 9 €
Tel.: 0907103521
Zákonník práce, komentár (2010)
Thurzová
Škola: právo
Cena: 6 €
Tel.: 0907103521
Právnická latinčina (2001)
Vaňková
Škola: právo
Cena: 5 €
Tel.: 0907103521
Lingua Latina (2009)
Rollerová
Škola: právo
Cena: 5 €
Tel.: 0907103521
Náuka o spoločnosti, príprava na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy (2004)
Bocková
Škola: právo
Cena: 5 €
Tel.: 0907103521
Deutsch fur jurastudierende (1999)
Abrahámová
Škola: právo
Cena: 3 €
Tel.: 0907103521
Legislatíva, teória a prax (2006)
Kráľ
Škola: právo
Cena: 6 €
Tel.: 0907103521
Rodinné právo (2008)
Cirák
Škola: právo
Cena: 6 €
Tel.: 0907103521
Všeobecná pedagogika (1997)
Kováčiková
Škola: pedagogika
Cena: 2,90 €
Tel.: 0907103521
Svetové právne systémy (2009)
Hruškovič
Škola: právo
Cena: 2 €
Tel.: 0907103521
Medzinárodné vzťahy (2007)
Straka
Škola: právo
Cena: 5 €
Tel.: 0907103521
Teória práva (2011)
Júda
Škola: právo
Cena: 3 €
Tel.: 0907103521
Historické reflexie konfesijných vzťahov (2006)
Krajči
Škola: právo
Cena: 3 €
Tel.: 0907103521
Vznik a vývoj slovenských cirkevných provincií (2013)
Jakubčková
Škola: právo
Cena: 2 €
Tel.: 0907103521
Historické pramene a všeobecné normy cirkevného práva (1997)
Krajči
Škola: právo
Cena: 3 €
Tel.: 0907103521
Základy rímskeho práva (1997)
Blaho
Škola: právo
Cena: 4 €
Tel.: 0907103521
Právo Európskej únie (inštitucionálny systém a právny poriadok Únie s judikatúrou) (2012)
Slašťan
Škola: právo
Cena: 12 €
Tel.: 0907103521
Civilné právo procesné (2010)
Števček
Škola: právo
Cena: 12 €
Tel.: 0907103521
Dejiny práva na území Slovenska I (do roku 1918) (2008)
Beňa
Škola: právo
Cena: 10 €
Tel.: 0907103521
Veľké tajomstvo (1993)
Krajči
Škola: právo
Cena: 4 €
Tel.: 0907103521