Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Podnikové financie (2009)
Vlachynsky a kolektiv
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 13 €
Tel.: 0915041249
Funkčná anatómia HZ - prefotené (1998)
Kulíšek a kol.
Škola: SPU Nitra
Cena: 3 €
Tel.: 0902891909
Manažment a tech. chovu HZ - prefotené (2006)
Vavrišínová, Margetín, Debrecéni, Mlynek
Škola: SPU Nitra
Cena: 3 €
Tel.: 0902891909
Fyziológia neprežúvavcov (1996)
Kollárová, Kováčik, Genčiová
Škola: SPU Nitra
Cena: 1 €
Tel.: 0902891909
Trávne porasty a poľné krmoviny (2003)
Jančovič, Ďurková, Vozár
Škola: SPU
Cena: 3 €
Tel.: 0911305667
Živočíšna produkcia a výroba (2005)
Mlynek, Vavrišinová
Škola: SPU
Cena: 1 €
Tel.: 0911305667
Mechanizácia poľnoh. výroby (2007)
Frančák
Škola: SPU
Cena: 4 €
Tel.: 0911305667
Rastlinná výroba 2 (2004)
Černý
Škola: SPU
Cena: 3 €
Tel.: 0911305667
Technologia chovu malych HZ (2008)
Chmelničná, Točka
Škola: SPU
Cena: 3 €
Tel.: 0911305667
Všeobecná rastlinná výroba (2003)
Kováč a kol.
Škola: SPU
Cena: 5 €
Tel.: 0911305667
mikrobiologia 2 (2002)
Števlíková, Javoreková, Tančinová, Vjatráková
Škola: spu nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0949684974
mikrobiologia 1 (2002)
Števlíková, Javoreková, Tančinová, Vjatráková
Škola: spu nitra
Cena: 1 €
Tel.: 0949684974
Jazdectvo (2005)
Halo, Maršálek, Jackowski
Škola: SPU Nitra
Cena: 3 €
Tel.: 0902891909
Živočíšna výroba 2 (2003)
Chmelničná, Točka
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0902891909
Estetika a kultúra (2003)
Wolfová
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0902891909