Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Účtovníctvo obchodných bánk (2005)
Dagmar boušková
Škola: EU
Cena: 5 €
Tel.: 0911630063
Právo pre ekonómov (1998)
Mikuláš Sabo a kolektív
Škola: EU
Cena: 2 €
Tel.: 0911630063
Dejiny ekonomických teórií (1999)
Ján lisý a kolektív
Škola: EU
Cena: 3 €
Tel.: 0911630063
Správny poriadok-komentár (2007)
Jozef Sobihard
Škola: právnická fakulta TU
Cena: 9 €
Tel.: 0910153519
Európske právo (2009)
Karas, Králik
Škola: právnická fakulta TU
Cena: 17 €
Tel.: 0910153519
Finančné právo na Slovensku (2007)
Pauličková, Grúň
Škola: právnická fakulta TU
Cena: 7 €
Tel.: 0910153519
Finančné právo na Slovensku a v čechách (2007)
Pauličková, Bakeš
Škola: právnická fakulta TU
Cena: 7 €
Tel.: 0910153519
Ochrana a tvorba životného prostredia (2005)
Noskovič a kol.
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0902891909
Fyzika 1 – 5 (2007)
D. Halliday, R. Resnick, J. Walker
Škola: MTF STU Trnava
Cena: 75 €
Tel.: 0907165106
Memorix neurologie (2007)
Berlit Peter
Škola: LFUK
Cena: 30 €
Tel.: 0904553241
Podnikové financie (2009)
Vlachynsky a kolektiv
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 13 €
Tel.: 0915041249
Funkčná anatómia HZ - prefotené (1998)
Kulíšek a kol.
Škola: SPU Nitra
Cena: 3 €
Tel.: 0902891909
Manažment a tech. chovu HZ - prefotené (2006)
Vavrišínová, Margetín, Debrecéni, Mlynek
Škola: SPU Nitra
Cena: 3 €
Tel.: 0902891909
Fyziológia neprežúvavcov (1996)
Kollárová, Kováčik, Genčiová
Škola: SPU Nitra
Cena: 1 €
Tel.: 0902891909
Trávne porasty a poľné krmoviny (2003)
Jančovič, Ďurková, Vozár
Škola: SPU
Cena: 3 €
Tel.: 0911305667
Živočíšna produkcia a výroba (2005)
Mlynek, Vavrišinová
Škola: SPU
Cena: 1 €
Tel.: 0911305667
Mechanizácia poľnoh. výroby (2007)
Frančák
Škola: SPU
Cena: 4 €
Tel.: 0911305667
Rastlinná výroba 2 (2004)
Černý
Škola: SPU
Cena: 3 €
Tel.: 0911305667
Technologia chovu malych HZ (2008)
Chmelničná, Točka
Škola: SPU
Cena: 3 €
Tel.: 0911305667
Všeobecná rastlinná výroba (2003)
Kováč a kol.
Škola: SPU
Cena: 5 €
Tel.: 0911305667