Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Teória práva (2006)
Ottová
Škola: Univerzita Komenského
Cena: 7 €
Tel.: 0949277132
Filozofia pre právnikov (2008)
Chovancová, Valent
Škola: Univerzita Komenského
Cena: 6 €
Tel.: 0949277132
Matematika 1 (2002)
Országhová, Pechočiak, Trenčianska, Kmeť
Škola: SPU
Cena: 7 €
Tel.: 0907302341
Informatika – praktické cvičenia (2006)
Okenka, Hennyeyová, Korcová, Popelka, Wenzlová
Škola: SPU Nitra
Cena: 4 €
Tel.: 0902701362
Cvičenia z matematiky (2005)
Országhová, Pechočiak, Gregáňová, Matušek, Kecskés
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0902701362
Rurálna sociológia (2007)
D. Moravčíková, D. Kučírková
Škola: SPU Nitra
Cena: 1.7 €
Tel.: 0902701362
Manažment (2001)
Hudák, Török, Vicen
Škola: SPU
Cena: 2.5 €
Tel.: 0907302341
Raduga 1 - ruština (1997)
vyd. Fraus
Škola: SPU v Nitre
Cena: 8 €
Tel.: 0908887330
Podnikové hospodárstvo (1999)
Milan Kupkovič a kolektív
Škola: EU
Cena: 3 €
Tel.: 0911630063
Poisťovníctvo a účtovníctvo poisťovní (2004)
Jitka Meluchová
Škola: EU
Cena: 3 €
Tel.: 0911630063
Účtovníctvo obchodných bánk (2005)
Dagmar boušková
Škola: EU
Cena: 5 €
Tel.: 0911630063
Právo pre ekonómov (1998)
Mikuláš Sabo a kolektív
Škola: EU
Cena: 2 €
Tel.: 0911630063
Dejiny ekonomických teórií (1999)
Ján lisý a kolektív
Škola: EU
Cena: 3 €
Tel.: 0911630063
Správny poriadok-komentár (2007)
Jozef Sobihard
Škola: právnická fakulta TU
Cena: 9 €
Tel.: 0910153519
Európske právo (2009)
Karas, Králik
Škola: právnická fakulta TU
Cena: 17 €
Tel.: 0910153519
Finančné právo na Slovensku (2007)
Pauličková, Grúň
Škola: právnická fakulta TU
Cena: 7 €
Tel.: 0910153519
Finančné právo na Slovensku a v čechách (2007)
Pauličková, Bakeš
Škola: právnická fakulta TU
Cena: 7 €
Tel.: 0910153519
Ochrana a tvorba životného prostredia (2005)
Noskovič a kol.
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0902891909
Fyzika 1 – 5 (2007)
D. Halliday, R. Resnick, J. Walker
Škola: MTF STU Trnava
Cena: 75 €
Tel.: 0907165106
Memorix neurologie (2007)
Berlit Peter
Škola: LFUK
Cena: 30 €
Tel.: 0904553241