Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Firemné plánovanie (2003)
Grznár, Šinský
Škola: EU
Cena: 2.5 €
Tel.: 0903044108
Cvičenia z matematiky (2005)
Országhová
Škola: Spu
Cena: 3 €
Tel.: 0949277132
Matematika 1 (2009)
Országhová
Škola: Spu
Cena: 3 €
Tel.: 0949277132
Marketing (2004)
Kretter
Škola: Spu
Cena: 5 €
Tel.: 0949277132
Programovanie (2007)
Okenka
Škola: Spu
Cena: 4 €
Tel.: 0949277132
Ústavné garancie ľudkých práv (2004)
Kráľ
Škola: Univerzita Komenského
Cena: 4 €
Tel.: 0949277132
Základy miestnej správy (1999)
Škultéty
Škola: Univerzita Komenského
Cena: 3 €
Tel.: 0949277132
Právne dejiny Slovenska od 1918 (2006)
Vojáček, Kolárik
Škola: Univerzita Komenského
Cena: 3 €
Tel.: 0949277132
Slovensko a Benešove dekréty (2009)
Beňa
Škola: Univerzita Komenského
Cena: 5 €
Tel.: 0949277132
Dokumenty k moderným dejinám štátu a práva krajín strednej a východnej Európy (2009)
Beńa
Škola: Univerzita Komenského
Cena: 3 €
Tel.: 0949277132
Teória práva (2006)
Ottová
Škola: Univerzita Komenského
Cena: 7 €
Tel.: 0949277132
Filozofia pre právnikov (2008)
Chovancová, Valent
Škola: Univerzita Komenského
Cena: 6 €
Tel.: 0949277132
Matematika 1 (2002)
Országhová, Pechočiak, Trenčianska, Kmeť
Škola: SPU
Cena: 7 €
Tel.: 0907302341
Informatika – praktické cvičenia (2006)
Okenka, Hennyeyová, Korcová, Popelka, Wenzlová
Škola: SPU Nitra
Cena: 4 €
Tel.: 0902701362
Cvičenia z matematiky (2005)
Országhová, Pechočiak, Gregáňová, Matušek, Kecskés
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0902701362
Rurálna sociológia (2007)
D. Moravčíková, D. Kučírková
Škola: SPU Nitra
Cena: 1.7 €
Tel.: 0902701362
Manažment (2001)
Hudák, Török, Vicen
Škola: SPU
Cena: 2.5 €
Tel.: 0907302341
Raduga 1 - ruština (1997)
vyd. Fraus
Škola: SPU v Nitre
Cena: 8 €
Tel.: 0908887330
Podnikové hospodárstvo (1999)
Milan Kupkovič a kolektív
Škola: EU
Cena: 3 €
Tel.: 0911630063
Poisťovníctvo a účtovníctvo poisťovní (2004)
Jitka Meluchová
Škola: EU
Cena: 3 €
Tel.: 0911630063