Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Praktická biometeorológia (2005)
Šiška, Špánik, Repa, Gálik
Škola: SPU
Cena: 2.5 €
Tel.: 0904310381
Bonitácia a cena pôdy (2006)
Streďanská, Buday
Škola: SPU
Cena: 5.5 €
Tel.: 0904310381
Hodnotenie kvality Životného prostredia (2005)
Streďanský
Škola: SPU
Cena: 4 €
Tel.: 0904310381
Zoológia (2009)
Petřvalský a kol.
Škola: SPU
Cena: 1.7 €
Tel.: 0908101033
Ochrana a tvorba životného prostredia (2007)
Noskovič a kol.
Škola: SPU
Cena: 2.3 €
Tel.: 0908101033
Biológia pôdy (2009)
Tobiašová
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0908101033
Štrukturálna botanika (2007)
Košťál, Bobák, Ikrényi, Ďurišová
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0908101033
Systematická botanika (2007)
Baranec, Poláčiková, Košťál
Škola: SPU
Cena: 3.8 €
Tel.: 0908101033
Biochémia (2008)
Michalík
Škola: SPU
Cena: 2.8 €
Tel.: 0908101033
Finančný manažment (Zb. príkl.) (2008)
Kráľovič, Polednáková, Sochor, Vlachynský
Škola: EU
Cena: 8 €
Tel.: 0903044108
Firemné plánovanie (2003)
Grznár, Šinský
Škola: EU
Cena: 2.5 €
Tel.: 0903044108
Cvičenia z matematiky (2005)
Országhová
Škola: Spu
Cena: 3 €
Tel.: 0949277132
Matematika 1 (2009)
Országhová
Škola: Spu
Cena: 3 €
Tel.: 0949277132
Marketing (2004)
Kretter
Škola: Spu
Cena: 5 €
Tel.: 0949277132
Programovanie (2007)
Okenka
Škola: Spu
Cena: 4 €
Tel.: 0949277132
Ústavné garancie ľudkých práv (2004)
Kráľ
Škola: Univerzita Komenského
Cena: 4 €
Tel.: 0949277132
Základy miestnej správy (1999)
Škultéty
Škola: Univerzita Komenského
Cena: 3 €
Tel.: 0949277132
Právne dejiny Slovenska od 1918 (2006)
Vojáček, Kolárik
Škola: Univerzita Komenského
Cena: 3 €
Tel.: 0949277132
Slovensko a Benešove dekréty (2009)
Beňa
Škola: Univerzita Komenského
Cena: 5 €
Tel.: 0949277132
Dokumenty k moderným dejinám štátu a práva krajín strednej a východnej Európy (2009)
Beńa
Škola: Univerzita Komenského
Cena: 3 €
Tel.: 0949277132