Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Podnikové financie (2006)
Koščo, Šebo
Škola: SPU
Cena: 3.3 €
Tel.: 0907141352
Mechanizácia poľnohospodárskej výroby (2007)
Frančák
Škola: SPU
Cena: 2.6 €
Tel.: 0907141352
Účtovníctvo pre podnikateľov – Zbierka príkladov (2006)
Hulík
Škola: SPU
Cena: 2.6 €
Tel.: 0907141352
Podvojné účtovníctvo pre samoukov (2005)
Pataky, Škorecová
Škola: SPU
Cena: 3 €
Tel.: 0907141352
Účtovníctvo podnikateľov (2006)
Hacherová, Pataky, Látečková
Škola: SPU
Cena: 3.3 €
Tel.: 0907141352
Matematika - prefotená (2006)
zviazaná
Škola: SPU
Cena: 1.99 €
Tel.: 0907141352
Sociológia (2002)
Svitačová, Moravčíková, Barát
Škola: SPU
Cena: 1.6 €
Tel.: 0907141352
Financie a mena (2006)
Serenčéš
Škola: SPU
Cena: 1.3 €
Tel.: 0907141352
Základy rastlinnej výroby pre FEM + Vzorkovník (2002)
Pačuta, Pospíšil
Škola: SPU Nitra
Cena: 1.9 €
Tel.: 0907141352
Informatika (2005)
Okenka, Hennyeyová, Palková
Škola: SPU
Cena: 3.3 €
Tel.: 0907141352
Praktická biometeorológia (2005)
Šiška, Špánik, Repa, Gálik
Škola: SPU
Cena: 2.5 €
Tel.: 0904310381
Bonitácia a cena pôdy (2006)
Streďanská, Buday
Škola: SPU
Cena: 5.5 €
Tel.: 0904310381
Hodnotenie kvality Životného prostredia (2005)
Streďanský
Škola: SPU
Cena: 4 €
Tel.: 0904310381
Zoológia (2009)
Petřvalský a kol.
Škola: SPU
Cena: 1.7 €
Tel.: 0908101033
Ochrana a tvorba životného prostredia (2007)
Noskovič a kol.
Škola: SPU
Cena: 2.3 €
Tel.: 0908101033
Biológia pôdy (2009)
Tobiašová
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0908101033
Štrukturálna botanika (2007)
Košťál, Bobák, Ikrényi, Ďurišová
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0908101033
Systematická botanika (2007)
Baranec, Poláčiková, Košťál
Škola: SPU
Cena: 3.8 €
Tel.: 0908101033
Biochémia (2008)
Michalík
Škola: SPU
Cena: 2.8 €
Tel.: 0908101033
Finančný manažment (Zb. príkl.) (2008)
Kráľovič, Polednáková, Sochor, Vlachynský
Škola: EU
Cena: 8 €
Tel.: 0903044108