Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Základy účtovníctva (2008)
Pataky, Hacherová, Kočner
Škola: SPU
Cena: 4.5 €
Tel.: 0908500381
Matematika I a II (2006)
Šoltés, Hudec, Lacková, Révészová
Škola: TUKE EKF
Cena: 5 €
Tel.: 0908458158
Matematika a jej aplikácie v obchodných činnostiach (2006)
Orszaghová, Farkašová a kol.
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0908500381
Sociálna a pedagogická psychológia (2005)
Vernarcová
Škola: SPU v Nitre
Cena: 2 €
Tel.: 0905857597
Mechanizácia živočíšnej výroby (2007)
Roman Gálik
Škola: SPU v Nitre
Cena: 2 €
Tel.: 0905857597
Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo (2009)
Magdaléna Lacko-Bartošová
Škola: SPU v Nitre
Cena: 9 €
Tel.: 0905857597
Štruktúrna politika a štruktúrne zmeny v ekonomike (2005)
František Melišek
Škola: EU Bratislava FHi
Cena: 4 €
Tel.: 0905919485
Biologia a zdravotnícka prevencia (1997)
Marcinková, Roháriková
Škola: Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0902787375
Fyziologia pre študentov FTVŠ (2009)
Vojtech Štulrajter
Škola: Bratislava
Cena: 2 €
Tel.: 0902787375
Teoria a didaktika atletiky (2009)
J.Šimonek
Škola: Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0902787375
Anatómia I., II. (1998)
Alexander Binovský
Škola: Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0902787375
Útvary technickej starostlivosti (v PC forme) (2008)
Balog
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0902281737
Základy biológie (2000)
Petřvalský a kol.
Škola: SPU Nitra
Cena: 2.5 €
Tel.: 0902281737
Informatika 1 (2006)
Hrubý a kol.
Škola: SPU Nitra
Cena: 2.5 €
Tel.: 0902281737
Elektrické stroje a zariadenia (Návody na lab. cvičenia) (2005)
Minárik
Škola: SPU Nitra
Cena: 1 €
Tel.: 0902281737
Teplotechnika a hydrotechnika (2004)
Vitázek, Tkáč, Petranský, Bolla
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0902281737
Návody na cvič. z deskriptívnej geometrie (komplet vypracované) (2002)
Švec, Páleš, Balková
Škola: SPU Nitra
Cena: 10 €
Tel.: 0902281737
Deskriptívna geometria (2002)
Švec, Páleš, Balková
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0902281737
Spoľahlivosť strojov 1,2 (2005)
Balog, Čičo
Škola: SPU Nitra
Cena: 3.5 €
Tel.: 0902281737
Technológia chovu malých HZ (2008)
Chmelničná, Točka, Weis, Hanusová
Škola: SPU Nitra
Cena: 3 €
Tel.: 0902891909