Inovačný proces a reinžiniering v SR

Názov knihy

Inovačný proces a reinžiniering v SR

Rok vydania

2008

Autor

Vavrinčík a kol.

Škola

Ekonomická univerzita

Cena

1,50 €

Ďalšie info

  • Ponuka pridaná:

Informácie o predajcovi