Imunologické vyšetrovacie metódy vo veterinárskej medicíne

Názov knihy

Imunologické vyšetrovacie metódy vo veterinárskej medicíne

Rok vydania

2007

Autor

Doc. MVDr.Ľ. Tkáćiková,PhD., Prof. MVDr.I. Mikula,DrSc.

Škola

Univezita veterinárskeho lekárstva a farmácie

Cena

3 €

Ďalšie info

  • Ponuka pridaná:

Informácie o predajcovi