Hygiena výživy II. Časť, Hygiena potravín

Názov knihy

Hygiena výživy II. Časť, Hygiena potravín

Rok vydania

2001

Autor

Juraj Kaláč

Škola

SZU, FZaSP

Cena

1,50 €

Ďalšie info

  • Ponuka pridaná:

Informácie o predajcovi

  • Telefón: 0903020564
  • E-mail: