Hodnotenie, riadenie a komunikácia zdravotných rizík

Názov knihy

Hodnotenie, riadenie a komunikácia zdravotných rizík

Rok vydania

2007

Autor

Kopová a kol.

Škola

SZU, FZaSP, zdravotníctvo

Cena

1,50 €

Ďalšie info

  • Ponuka pridaná:

Informácie o predajcovi

  • Telefón: 0903020564
  • E-mail: