Globálne problémy životného prostredia a trvalo udžateľný rozvoj

Názov knihy

Globálne problémy životného prostredia a trvalo udžateľný rozvoj

Rok vydania

2000

Autor

Juraj Tolgyessy, Milan Melicherčík

Škola

FPV UMB

Cena

5 €

Ďalšie info

  • Ponuka pridaná:

Informácie o predajcovi

  • Telefón: 0904990816
  • E-mail: