Fyzika I - Priklady a ulohy

Názov knihy

Fyzika I - Priklady a ulohy

Rok vydania

2001

Autor

RNDr. V;adimir Labas, CSc. - Ing. Stanislav Minarik, CSc

Škola

Materialovotechnologicka fakulta

Cena

2 €

Ďalšie info

  • Ponuka pridaná:

Informácie o predajcovi