Atlas komunitných centier

Názov knihy

Atlas komunitných centier

Rok vydania

2017

Autor

Asociácia komunitných centier 2008

Škola

SZU, FZaSP, soc.práca

Cena

1,50 €

Ďalšie info

  • Ponuka pridaná:

Informácie o predajcovi

  • Telefón: 0903020564
  • E-mail: