Názov (rok vydania) Autor Škola Cena Mobil
Predám poznámky na právo UMB (2014) moje vypracované poznámky a podklady Univerzita Mateja Bela, Prf UMB BB 25 0944292189
matematika (1992) neznámy TU HF 3 0910916343
ekonomia a riadenie podniku (2006) malik TU HF 3 0910916343
teoretická mechanika-cvičenia (2001) muller-tothová TU SF 2,5 0910916343
Fyzikálna chémia (2000) komorová-rybárová TU HF 4 0910916343
cvičenia z fyz.chémie (2014) komorová-sminčáková TU HF 2 0910916343
Nemoci detského veku (2014) František Stožický Lekárska fakulta 5 0902454207
Pediatrie do kapsy 2.vydanie (2004) Christopher OĆallaghan Lekárska fakulta, BA 10 0902454207
Pediatria (2014) Laszlo Kovacs Lekárska fakulta, BA 15 0902454207
Sociální stát - prefotené, zviazané (2001) Miloš Večeřa KSP Pdf UK 2.5 0907312480
Až na dno blahobytu - prefotené, zviazané (1995) Jan Keller KSP Pdf UK 1.5 0907312480
Krize sociálního státu - prefotené zviatané (2008) Jan Keller KSP Pdf UK 1.5 0907312480
Tři sociální světy - prefotené zviazané (2010) Jan Keller KSP Pdf UK 3.5 0907312480
Soumrak sociálního státu - prefotené, zviazané (2006) Jan Keller KSP Pdf UK 3.5 0907312480
Sociologie nerovnosti a chudoby - prefotené, zviazané (1999) Petr Mareš KSP Pdf UK 3.0 0907312480
Přehled antropologických teorií kultury - prefotené, zviazané (2000) Václav Soukup KSP Pdf UK 4.5 0907312480
Sociálna práca (2003) Anna Tokárová a kol. KSP Pdf UK 7.5 0907312480
Úvod do politickej vedy (2004) Jozef Lysý KSP Pdf UK 3.0 0907312480
Základy trestného práva (2007) Ivo Vendel KSP Pdf UK 2.5 0907312480
Sociální služby (2007) Oldřich Matoušek a kol. KSP Pdf UK 4.5 0907312480
O čo ide? Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.