Názov (rok vydania) Autor Škola Cena Mobil
Logistika (2012) Malejčík, Malejčíková SPU Nitra dohodou 0910250623
EIP - príklady na civčenia (2012) Miklovičová SPU Nitra dohodou 0910250623
Strategický marketing (2013) Kubicová SPU Nitra dohodou 0910250623
Marketingová stratégia firmy (2013) Kubicová SPU Nitra dohodou 0910250623
Podnikové hospodárstvo (2013) Bielik, Turčeková SPU Nitra dohodou 0910250623
Dane podnikateľských subjektov (2010) Bojňanský SPU Nitra dohodou 0910250623
Anatómia domácich cicavcov 2 (2002) Kőnig – Liebich UVL Košice, SPU Nitra 55 0902728079
Marketing (2010) Anton Kretter SPU FEM 8 € 0915984302
Informatika (2009) Hennyeyová SPU FEM 2 € 0915984302
Základy práva (2010) Bezáková SPU FEM 2 € 0915984302
Poistenie (2009) Tóth, Serenčéš,... SPU FEM 2 € 0915984302
Podnikové hospodárstvo (2008) Peter Bielik SPU FEM 5 € 0915984302
Základy mineralógie, petrológie a geolóogie (1995) Štefan Vincenc, Štefan Kahan FPV UMB 2 0904990816
Globálne problémy životného prostredia a trvalo udžateľný rozvoj (2000) Juraj Tolgyessy, Milan Melicherčík FPV UMB 5 0904990816
Organológia živočíchov (1998) Adela Beláková FPV UMB 2 0904990816
Zoologie 3 (2016) Oldrich Pravda FPV UMB 2 0904990816
Fylogenéza a systém vyšších raslín (2000) Milan Križo FPV UMB 3 0904990816
Lesnická botanika špeciálna a fytológia (1999) Roman Bies, Jaroslav Vlčko FPV UMB 3 0904990816
Anorganická chémia 1 (základy anorganickej chémie) (2016) Jiri Kohout a Milan Melník FPV UMB 12 0904990816
Informatika v agrobiológii (2012) Nôžková SPU FAPZ 2 0904075310
O čo ide? Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.