Názov (rok vydania) Autor Škola Cena Mobil
Akko tvoriť vzorce a názvy v anorganickej chémii (2006) Katarína Kyseľová TUKE- FBERG 2 0902159561
CHéMIA (2015) Katarína Kyseľová TUKE- FBERG 4 0902159561
Enviromentalistika (2007) Mária Koščová TUKE- FBERG 3 0902159561
Organická chémia -názvoslovie a príklady (2009) Dagmar Remeteiová , Radoslav Rusnák, Silvia Ružičková Tuke- Hutnícka fakulta 3 0902159561
Deutsch aktiv Neu Lehrbuch 1A (2015) Gerd Neuner, Theo Scherling, Reiner Schidt und Heinz Wilms Langenscheidt 12 0902159561
Deutsch aktiv Neu Arbeitsbuch 1A (2005) Gerd Neuner, Theo Scherling, Reiner Schidt und Heinz Wilms Langenscheidt 10 0902159561
Použitie literatúty v procese výučby etickej výchovy (2008) Monika Slodičková Prešovská univerzita 5 0902159561
Sociálne poradenstvo a komunikácia (2008) Milan Schavel, Michal Oláh Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 5 0902800271
Základy sociálnej pedagogiky (2011) Slavomír Laca Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 6 0902800271
Sociálna práca - vybrané kapitoly z dejín, teórie a metód sociálnej práce (2009) Michal Oláh, Milan Schavel, Zlatica Ondrušová, Pavel Navrátil Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 3 0902800271
Metódy sociálnej práce v praxi (2012) Michal Oláh a kol. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 5 0902800271
Metódy sociálnej práce s rodinou (2012) Daniela Bachyncová Giertliová, Mária Hardy Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 4 0902800271
Odbory, zamestnávatelia, zamestnanecké rady (2004) Vojtech Tkáč Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 5 0902800271
Teória a metodológia sociálnej práce (2006) Štefan Strieženec Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 6 0902800271
Edukácia osôb s mentálnym postihnutím v inklúzii (2011) Ján Hučík Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 2 0902800271
Krízová intervencia v pomáhajúcich profesiách (2012) Stanislava Hunyadiová Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 5 0902800271
Drogy, závislosti a úloha sociálnej práce (2015) Jozef Chovanec, Tatiana Billá Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 4 0902800271
Základy sociálnej psychológie a psychológie osobnosti (2012) Zuzana Birknerová, Miroslav Frankovský Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 4 0902800271
Základy sociálnej a kultúrnej antropológie (2012) Peter Vansač Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 4 0902800271
Projektovanie v sociálnej práci (2012) Jaroslava Kmecová Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 10 0902800271
O čo ide? Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.