Názov (rok vydania) Autor Škola Cena Mobil
Sociálne poradenstvo a komunikácia (2008) Milan Schavel, Michal Oláh Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 5 0902800271
Základy sociálnej pedagogiky (2011) Slavomír Laca Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 6 0902800271
Sociálna práca - vybrané kapitoly z dejín, teórie a metód sociálnej práce (2009) Michal Oláh, Milan Schavel, Zlatica Ondrušová, Pavel Navrátil Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 3 0902800271
Metódy sociálnej práce v praxi (2012) Michal Oláh a kol. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 5 0902800271
Metódy sociálnej práce s rodinou (2012) Daniela Bachyncová Giertliová, Mária Hardy Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 4 0902800271
Odbory, zamestnávatelia, zamestnanecké rady (2004) Vojtech Tkáč Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 5 0902800271
Teória a metodológia sociálnej práce (2006) Štefan Strieženec Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 6 0902800271
Edukácia osôb s mentálnym postihnutím v inklúzii (2011) Ján Hučík Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 2 0902800271
Krízová intervencia v pomáhajúcich profesiách (2012) Stanislava Hunyadiová Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 5 0902800271
Drogy, závislosti a úloha sociálnej práce (2015) Jozef Chovanec, Tatiana Billá Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 4 0902800271
Základy sociálnej psychológie a psychológie osobnosti (2012) Zuzana Birknerová, Miroslav Frankovský Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 4 0902800271
Základy sociálnej a kultúrnej antropológie (2012) Peter Vansač Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 4 0902800271
Projektovanie v sociálnej práci (2012) Jaroslava Kmecová Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 10 0902800271
Úvod do sociálnej politiky (2011) František Hanobík Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 10 0902800271
Metodická príručka empirickej časti diplomovej práce (2011) Viliam Tarjányi Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 3 0902800271
Ako písať školské a záverečné práce (2009) Peter Orendáč Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 4 0902800271
Kapitoly o práve a etike (2009) Ján Roháč, Pavol Dancák Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta 2 0902800271
Úvod do dejín filozofie pre študentov teológie - starovek (2009) Pavol Dancák Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta 3 0902800271
Supervízia v sociálnej práci (2013) Milan Schavel, Stanislava Hunyadiová, Peter Kuzyšin Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 10 0902800271
Rôzne skriptá pre učeb.odbor Záhradníctvo (2010) ***** SPU dohodou 0917868810
O čo ide? Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.