Názov (rok vydania) Autor Škola Cena Mobil
Fyzika I (2010) Júlia Hlaváčová, Ján Ziman, Mária Kovaľová, Barnabáš Zagyi Technická univerzita v Košiciach 1,5 +421902576063
Matematika 1 v príkladoch (2009) Blanka Baculíková, Anna Grinčová Technická univerzita v Košiciach 2 +421902576063
Matematika 1 (2017) Jozef Džurina, Anna Grinčová, Viktor Pirč Technická univerzita v Košiciach 2 +421902576063
Matematická analýza 2 (2007) Jozef Džurina, Anna Grinčová, Viktot Pirč Technická univerzita v Košiciach 2,5 +421902576063
Matematická analýza 1 (2000) Viktot Pirč, Alexander Haščák Technická univerzita v Košiciach 2 +421902576063
Úlohy z fyziky (2010) Júlia Hlaváčová, Mária Kovaľaková, Mária Kladivová, Ladislav Ševčovič Technická univerzita v Košiciach 2 +421902576063
Základy elektrotechnického inžinierstva (2017) Iveta Tomčíková Technická univerzita v Košiciach 3 +421902576063
Základy inžinierstva materiálov (2007) Alena Pietriková, Juraj Banský Technická univerzita v Košiciach 6 +421902576063
Úvod do programovania a sietí (2011) Branislav Sobota, Marek Paralič, Štefan Korečko, Viliam Slodičák Technická univerzita v Košiciach 5 +421902576063
Vybrané kapitoly z numerických metód, pravdepodobnosti a matematickej štatistiky (2012) Ivan Daňo, Eva Ostertagová Technická univerzita v Košiciach 7 +421902576063
Základy automatického riadenia (2010) Ladislav Madarász, Ladislav Fozo, Rudolf Andoga, Marián Bučko Technická univerzita v Košiciach 12 +421902576063
Databázové systémy a jazyk SQL (2017) Eva Ocelíková, Jana Ligušová, Ladislav Takáč Technická univerzita v Košiciach 5 +421902576063
Mikroekonómia jednotka (2013) Eva Ivanová Univerzita A. Dubčeka v Trenčíne 12 0918906056
podnikové hospodárstvo-teória, príklady, kontrolné otázky a testy (2014) Ivanová Univerzita A. Dubčeka v Trenčíne 10 0918906056
PSYCHOLÓGIA V PRÁCI MANAŽÉRA (2016) Peter Seemann Žilinská univerzita (UNIZA) 5€ 0944282799
Výroba nábytku-Technicko -technologická príručka (2003) Ján Zemiar Technická Univerzita vo Zvolene 3 0903065229
Chémia lesného prostredia (2003) František Kačík,Danica Kačíková Technická Univerzita vo Zvolene 3 0903065229
Technológia (2017) Technológia-potravinárská SOŠ-obchodu a služieb v Rim.Sobote-vyššie odborné vzdelanie 3 0903065229
MIKROBIOLÓGIA I-II (2017) Mikrobiológia SOŠ-obchodu a služieb v Rim.Sobote-vyššie odborné vzdelanie 3 0903065229
Chémia (2017) Chémia SOŠ-obchodu a služieb v Rim.Sobote-vyššie odborné vydelanie 3 0903065229
O čo ide? Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.