Názov (rok vydania) Autor Škola Cena Mobil
Vybrané kapitoly z podnikania v malých a stredných podnikoch. (2012) Stričík, M. - Meheš, M. PHF Ke 4 0902197877
Strategický manažment (2009) Slávik, S. PHF Ke 8 0902197877
Manažérske teorie (2006) Mihalčová, B. - Pružinský, M. PHF Ke 3 0902197877
Finančno-ekonomická analýza podniku (2010) Zalai, K a kol. PHF Ke 8 0902197877
Výkonnost podniku z pohledu finančního manažéra. (2009) Pavelková, D. - Knápková, A. PHF Ke 20 0902197877
Finančný manažment (2011) Kráľovič, J. - Vlachynský, K. PHF Ke 10 0902197877
Podnikový controlling (2011) Pružinský, M. - Lajoš, B. PHF Ke 5 0902197877
Medzinárodný finančný manažment : zbierka príkladov (2006) Polednáková, A. - Bikár, M. - Kmeťko, M. PHF Ke 3 0902197877
Vybrané kapitoly zo základov sociologie (2007) Bašistová, A. PHF Ke 3 0902197877
Podnikové plánovanie (2011) Mihalčová, B. a kol. PHF Ke 7 0902197877
Krmovinárstvo- manažment pestovania a využívania krmovín (2007) Holúbek, Jančovič, Gregorová, Novák, Ďurková, Vozár Slovenská poľnohospodárska univerzita 15 0917353415
Všeobecná zootechnika (2007) O. Kadlečík, R. Kasarda Slovenská poľnohospodárska univerzita 5 0917353415
Všeobecná rastlinná výroba (2008) Emil Líška a kol. Slovenská poľnohospodárska univerzita 10 al. doh 0917353415
Ekonomia v novej ekonomike (2005) Tancošova Judita Ekonomicka univerzita Bratislava 2 0907505524
Podnikove financie (2009) Fetisova Elena Ekonomicka univerzita Bratislava 3 0907505524
Podnikove hospodarstvo (2007) Majduchova Helena Ekonomicka univerzita Bratislava 4 0907505524
Danovnictvo-d.teoria a politika (2009) Kitova Denisa Ekonomicka univerzita Bratislava 3 0907505524
Učtovnictvo B (2010) Šlosarova Anna Ekonomicka univerzita Bratislava 5 0907505524
Učtovnictvo A (2009) Mazikova Katarina Ekonomicka univerzita Bratislava 5 0907505524
Socialne zabezpečenie (2011) Pongraczova Eva Ekonomicka univerzita Bratislava 3 0907505524
O čo ide? Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.