Názov (rok vydania) Autor Škola Cena Mobil
Finančno-ekonomické aspekty ochrany životného prostredia (2004) E. Romančíková Ekonomická univerzita v Bratislave 3 0903979274
Daňové sústavy štátov Európskej únie (2010) A. Schultzová Ekonomická univerzita v Bratislave 3 0903979274
Riziká vo financiách a v bankovníctve (2009) R.Sivák, Ľ.Gertler, U.Kováč Ekonomická univerzita v Bratislave 3 0903979274
Katolícka kánonická ekleziológia (2010) František Čitbaj Prešovská Univerzita (GTF) 2 0903608815
Nový Dávid - Prorok nádeje (2007) Stanislav Stolárik Prešovská Univerzita (GTF) 2 0903608815
Filozofia náboženstva (2005) Stanislav Stolárik Prešovská Univerzita (GTF) 2 0903608815
Stručne o dejinách filozofie (2011) Stanislav Stolárik Prešovská Univerzita (GTF) 2 0903608815
Úvod do filozofie (2010) Radovan Šoltés Prešovská Univerzita (GTF) 2 0903608815
Vybrané kapitoly z podnikania v malých a stredných podnikoch. (2012) Stričík, M. - Meheš, M. PHF Ke 4 0902197877
Strategický manažment (2009) Slávik, S. PHF Ke 8 0902197877
Manažérske teorie (2006) Mihalčová, B. - Pružinský, M. PHF Ke 3 0902197877
Finančno-ekonomická analýza podniku (2010) Zalai, K a kol. PHF Ke 8 0902197877
Výkonnost podniku z pohledu finančního manažéra. (2009) Pavelková, D. - Knápková, A. PHF Ke 20 0902197877
Finančný manažment (2011) Kráľovič, J. - Vlachynský, K. PHF Ke 10 0902197877
Podnikový controlling (2011) Pružinský, M. - Lajoš, B. PHF Ke 5 0902197877
Medzinárodný finančný manažment : zbierka príkladov (2006) Polednáková, A. - Bikár, M. - Kmeťko, M. PHF Ke 3 0902197877
Vybrané kapitoly zo základov sociologie (2007) Bašistová, A. PHF Ke 3 0902197877
Podnikové plánovanie (2011) Mihalčová, B. a kol. PHF Ke 7 0902197877
Krmovinárstvo- manažment pestovania a využívania krmovín (2007) Holúbek, Jančovič, Gregorová, Novák, Ďurková, Vozár Slovenská poľnohospodárska univerzita 15 0917353415
Všeobecná zootechnika (2007) O. Kadlečík, R. Kasarda Slovenská poľnohospodárska univerzita 5 0917353415
O čo ide? Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.