Názov (rok vydania) Autor Škola Cena Mobil
Podnik v trhovej ekonomike (1997) Irena Sulajová, Ján Králik UMB 1 0908720001
Stručné dejiny sociologického myslenia (1998) Dušan Polonský UMB 1 0908720001
Úvod do sociologického výskumu (2000) Dušan Polonský UMB 1 0908720001
Liberalizmus (1998) Peter Kulašik UMB 1 0908720001
Dejiny politického myslenia (1997) Peter Kulašik UMB 1 0908720001
Pramene k štúdiu politických vied a medzinárodných vztahov (1997) Ján Azud, Peter Kulašík UMB 1 0908720001
Komparatívna politológia (1998) Rastislav Tóth UMB 1 0908720001
dostupný úver, pôžička ponuka andrescharz@zoho. (1983) schar gama 200 0132698547
Aplikovaná kartografia (2007) Ján Pravda, Dagmar Kusendová Geografika 9 0915668127
Geomorfológia (2009) Mária Bizubovák Arnold Škvarček UK Bratislava 4 0915668127
Práce s emocemi pro pomáhající profese (2006) Karel Hájek Bratislava, Nitra 2 0915547141
Zvyšovanie efektívnosti vyučovania (1997) Ivan Turek Bratislava, Nitra 1 0915547141
Pedagogika viacnásobne postihnutých (1999) Štefan Vašek Bratislava, Nitra 1 0915547141
Metodológia vied o výchove (1998) Štefan Švec et al. Bratislava, Nitra 2 0915547141
Špecálna pedagogika (1996) Štefan Vašek Bratislava, Nitra 1 0915547141
Akademická príručka (2004) Dušan Meško Bratislava, Nitra 2 0915547141
Základy lékařské psychologie pro bakalářské studium ve zdravotnictví (2002) Jíří Beran Bratislava 1 0915547141
Lékařská péče o duši (1982) Viktor E. Frankl Bratislava 1 0915547141
Vybrané kapitoly z gynekologicko-pôrodníckeho ošetrovateľstva (2009) Viera Simočková Bratislava 2 0915547141
Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce (1998) Dušan Katuščák Bratislava 1 0915547141
O čo ide? Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.