Názov (rok vydania) Autor Škola Cena Mobil
Technická mechanika 2000 (2016) Fabianová Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická Univerzita vo Zvolene 2 0904849152
Všeobecná chémia, návody na CV, 2000 (2016) Polóniová, Geffertová, Demianová Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická Univerzita vo Zvolene 2 0904849152
Analytická chémia, návody na CV, 2000 (2016) Geffertová, Polóniová, Demianová Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická Univerzita vo Zvolene 2 0904849152
Dejiny lesnictva, skriptá, 2002 (2016) Ďurčík, Urgela Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická Univerzita vo Zvolene 2 0904849152
Lesnícke meliorácie a zahrádzanie bystrín, skriptá, 1998 (2016) Valtýni, Jakubis Lesnícka fakulta Technická Univerzita vo Zvolene 3 0904849152
Zakladanie lesa, návody na cv 1999 (2016) Repáč Lesnícka fakulta Technická Univerzita vo Zvolene 1,5 0904849152
Lesnícka fytopatológia, skriptá 2000 (2016) Vaník, Kodrík, Hlaváč Lesnícka fakulta Technická Univerzita vo Zvolene 3 0904849152
Zakladanie lesa, skriptá 2002 (2016) Šmelková Lesnícka fakulta Technická Univerzita vo Zvolene 3 0904849152
Anatómia domácich cicavcov 2 (2002) Kőnig – Liebich UVL Košice, SPU Nitra 45 0902728079
Logistika (2012) Malejčík, Malejčíková SPU Nitra dohodou 0910250623
EIP - príklady na civčenia (2012) Miklovičová SPU Nitra dohodou 0910250623
Strategický marketing (2013) Kubicová SPU Nitra dohodou 0910250623
Marketingová stratégia firmy (2013) Kubicová SPU Nitra dohodou 0910250623
Podnikové hospodárstvo (2013) Bielik, Turčeková SPU Nitra dohodou 0910250623
Dane podnikateľských subjektov (2010) Bojňanský SPU Nitra dohodou 0910250623
Marketing (2010) Anton Kretter SPU FEM 8 € 0915984302
Informatika (2009) Hennyeyová SPU FEM 2 € 0915984302
Základy práva (2010) Bezáková SPU FEM 2 € 0915984302
Poistenie (2009) Tóth, Serenčéš,... SPU FEM 2 € 0915984302
Podnikové hospodárstvo (2008) Peter Bielik SPU FEM 5 € 0915984302
O čo ide? Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.