Názov (rok vydania) Autor Škola Cena Mobil
Finančný manažment (1993) Karol Vlachynský SPU FEM dohodou 0904928850
Finančná analýza podniku (2007) R. Kotulič, P. Király, M. Rajčániová SPU FEM dohodou 0904928850
Ekonomika poľnohospodárstva (2006) Ivan Mojmír Zoborský SPU FEM dohodou 0904928850
Podnikové Hospodárstvo (2015) Peter Bielik SPU FEM dohodou 0904928850
Makroekonómia (2007) Marko Árendáš SPU FEM dohodou 0904928850
Medzinárodný manažment (2008) Iveta Ubrežiová SPU FEM dohodou 0904928850
Logistika (2012) Malejčík SPU FEM dohodou 0904928850
Teória rozhodovania 2008 (2015) Jozef Repiský SPU FEM dohodou 0904928850
Teória Politiky (2015) Porubčan, Barát, Kučíeková SPU FEM dohodou 0904928850
Em neu Haupturs Niveaustufe B2 2005 (2015) Max Hueber SPU FEM dohodou 0904928850
Em neu Haupturs Niveaustufe B2 Arbeitschbuch 2005 (2015) Max Hueber SPU FEM dohodou 0904928850
Marketing (2015) Anton Kretter SPU FEM dohodou 0904928850
Strategický marketing 2009 (2015) Michal Vicen, Lubica Kubicová, Martina Minárová SPU FEM dohodou 0904928850
Podnikové informačné systémy 2004 (2015) Milan Kučera - Anna Látečková SPU FEM dohodou 0904928850
Agrárny marketing 2010 (2015) Dušan Šimo - Patrik Rovný SPU FEM dohodou 0904928850
Manažment kvality 2010 (2015) Zazana Kapsdorferová SPU FEM dohodou 0904928850
Biochemie pro studující medicíny 1,2 (2009) Ledvina Medicina 10 0910408284
Prehled stredoskolske chemie (1999) Vacik Medicina 5 0910408284
Barevný atlas biochemie (2012) Koolman Medicina 27 0910408284
Klinická genetika (2004) Nussbaum Medicina 30 0910408284
O čo ide? Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.