Názov (rok vydania) Autor Škola Cena Mobil
Ekonomia v novej ekonomike (2005) Tancošova Judita Ekonomicka univerzita Bratislava 2 0907505524
Podnikove financie (2009) Fetisova Elena Ekonomicka univerzita Bratislava 3 0907505524
Podnikove hospodarstvo (2007) Majduchova Helena Ekonomicka univerzita Bratislava 4 0907505524
Danovnictvo-d.teoria a politika (2009) Kitova Denisa Ekonomicka univerzita Bratislava 3 0907505524
Učtovnictvo B (2010) Šlosarova Anna Ekonomicka univerzita Bratislava 5 0907505524
Učtovnictvo A (2009) Mazikova Katarina Ekonomicka univerzita Bratislava 5 0907505524
Socialne zabezpečenie (2011) Pongraczova Eva Ekonomicka univerzita Bratislava 3 0907505524
Systematická botanika (1998) Baranec, Poláčiková, Košťál SPU Nitra dohodou 0907537442
Štrukturálna botanika (2003) Košťál, Bobák, Ikrényi, Ďurišová SPU Nitra 2 0907537442
Mikrobiológia 2. časť (2002) Števlíková, Javoreková, Tančinová, Vjatráková SPU Nitra dohodou 0907537442
Systémová ekológia (2003) Ružička UKF NItra 1 0907537442
Praktické cvičenia z Fyziológie živočíchov a človeka (2003) Drábeková, Balla, Schlarmanová, Matejovičová, Uhrín UKF NItra 2 0907537442
Zoológia I (2003) Praslička, Szekeres, Schlarmanová,Balla, Jančová UKF NItra dohodou 0907537442
Krajinná Ekológia (2003) Supuka, Hreško, Končeková UKF, SPU NItra 1 0907537442
Zváracie metódy a zariadenia,r.v.:2000 (2014) Katarina STU 10 0911100908
Výroba a inžinierske aplikácie,r.v.:2001,Zeross (2014) Katarina STU 10 0911100908
Konštrukcia a navrhovanie,r.v.:2001,Zeross (2014) Katarina STU 10 0911100908
Materiály a ich správanie pri zváraní, rok vydania 2000, Zeross (2014) Katarina STU 10 0911100908
Anorganická chémia 1 (2014) Jiří Kohout, Milan Melník UPJŠ, Prirodovedecká fakulta 6 0915054751
Systematika nižších rastlín II. (2007) Martin Bačkor UPJŠ, Prirodovedecká fakulta 3 0915054751
O čo ide? Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.