Názov (rok vydania) Autor Škola Cena Mobil
Chcete pôžičku? (2017) molnar 2547 255 +421965825698
Pamiatky UNESCO na Slovensku (2016) Švajčiarsko-slovenské združenie UMB Banská Bystrica 15,00 0905164849
Infekčné choroby (2005) Strehárová a kol. SZU, FZaSP, zdravotníctvo 2,50 0903020564
Vybrané kapitoly z onkológie pre ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo (1996) Jurga a kol. SZU, FZaSP, zdravotníctvo 1,0 0903020564
Hodnotenie, riadenie a komunikácia zdravotných rizík (2007) Kopová a kol. SZU, FZaSP, zdravotníctvo 1,50 0903020564
Kapitoly z fyziológie. (2004) Alexander Mitro SZU, FZaSP, zdravotníctvo 1,50 0903020564
Mimoriadne a urgentné situácie v medzinárodnom verejnom zdravotníctve a sociálnej práci (2004) Krčméry a kol. SZU, FZaSP, zdravotníctvo 1,0 0903020564
Vybrané kapitol z tropických chorôb pre študentov verejného zdravotníctva a ošetrovateľstva (2004) Adriana Ondrušová SZU, FZaSP, zdravotníctvo 2 0903020564
Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie a chemoterapie (2005) Dóczeová, Krčméry a kol. SZU, FZaSP, zdravotníctvo 1,0 0903020564
Hygiena, učebnica pre lekárske fakulty. (1993) Kol.autorov, SZU, FZaSP, zdravotníctvo 2,50 0903020564
Infekčná epidemiológia, (2007) bez autora - kopia SZU, FZaSP, zdravotníctvo 2,50 0903020564
Základy patologickej anatómie (2006) Kopecký a kol. SZU, FZaSP, zdravotníctvo 1,0 0903020564
Lekárska vakcinológia nielen pre medikov (2007) Nováková, Oleár, Klement SZU, FZaSP, zdravotníctvo 1,50 0903020564
Vybrané kapitoly z mikrobiológie (2005) A. Sabó SZU, FZaSP, zdravotníctvo 2 0903020564
Atlas komunitných centier (2017) Asociácia komunitných centier 2008 SZU, FZaSP, soc.práca 1,50 0903020564
Základy sociálnej pedagogiky (2017) Slavomír Laca SZU, FZaSP, soc.práca 1,50 0903020564
Sociálna práca – vybrané kapitoly z dejín, teórie a metód sociálnej práce (2009) Oláh, Schavel, Ondrušová, Navrátil SZU, FZaSP, soc.práca 2,50 0903020564
Vybrané kapitoly zo sociálnej psychológie (2009) Slávka Michančová SZU, FZaSP 1,50 0903020564
Základy sociológie (2009) Kamil Kardis SZU, FZaSP, sociologia 2 0903020564
Monitorovanie rizikových faktorov chronických chorôb v SR (2013) Mária Avdičová a kol. SZU, FZaSP, 1,70 0903020564
O čo ide? Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.