Názov (rok vydania) Autor Škola Cena Mobil
Občianske právo hmotné 2 (2006) Lazar právo 8 0907103521
Občianske právo hmotné 1 (2006) Lazar právo 8 0907103521
Základy občianskeho práva hmotného 2 (2004) Lazar právo 8 0907103521
Základy občianskeho práva hmotného 1 (2004) Lazar právo 8 0907103521
Dokumenty k všeobecným dejinám štátu a práva novovek (1996) Beňa právo 3 0907103521
Zbierka dokumentov a úloh zo všeobecných dejín štátu a práva, starovek a stredovek (1996) Beňa právo 3 0907103521
Medzinárodné právo verejné – všeobecná a osobitná časť (2011) Klučka právo 10 0907103521
Európske právo (2011) Kalesná právo 9 0907103521
Európske právo / European Law (2009) Fisher právo 9 0907103521
Zákonník práce, komentár (2010) Thurzová právo 6 0907103521
Lingua Latina (2009) Rollerová právo 5 0907103521
Právnická latinčina (2001) Vaňková právo 5 0907103521
Náuka o spoločnosti, príprava na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy (2004) Bocková právo 5 0907103521
Deutsch fur jurastudierende (1999) Abrahámová právo 3 0907103521
Legislatíva, teória a prax (2006) Kráľ právo 6 0907103521
Rodinné právo (2008) Cirák právo 6 0907103521
Všeobecná pedagogika (1997) Kováčiková pedagogika 2,90 0907103521
Medzinárodné vzťahy (2007) Straka právo 5 0907103521
Svetové právne systémy (2009) Hruškovič právo 2 0907103521
Teória práva (2011) Júda právo 3 0907103521
O čo ide? Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.