Názov (rok vydania) Autor Škola Cena Mobil
Rôzne materály na skúšku z odboru učiteľstvo primárne vzdelávanie (2017) rôzne UKF Nitra dohodou 0908209541
A Theoretical Introduction to English Phonetics and Phonology (2003) Radoslav Pavlík UK Bratislava 5.00 0908209541
English Literature I. (2011) Mária Kostelníková UK Bratislava 5.00 0908209541
Úvod do antropológie (2008) Branislav Malík UK Bratislava 6.50 0908209541
Phonetics and Phonology (2002) Radoslav Pavlík UK Bratislava 3.50 0908209541
WHAT IS LITERATURE AND WHY DO WE STUDY IT? (2017) Mária Kostelníková UK Bratislava 3.50 0908209541
Prehľad pedagogiky (2010) Emília Fulková UK Bratislava 5.00 0908209541
Pedagogika voľného času (2002) J.Pávková, B.Hájek, B.Hofbauer, V. Hrdličková, A.Pavlíková UK Bratislava 7.50 0908209541
Teoretické základy výchovy a vzdelávania (2012) Jana Duchovičová - Viera Kurincová a kol. UKF Nitra 10.00 0908209541
Úvod do školského manažmentu (2017) Kinga Horváthová - Jolana Mánniová UK Bratislava 6.50 0908209541
Chcete pôžičku? (2017) molnar 2547 255 +421965825698
Pamiatky UNESCO na Slovensku (2016) Švajčiarsko-slovenské združenie UMB Banská Bystrica 15,00 0905164849
Infekčné choroby (2005) Strehárová a kol. SZU, FZaSP, zdravotníctvo 2,50 0903020564
Vybrané kapitoly z onkológie pre ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo (1996) Jurga a kol. SZU, FZaSP, zdravotníctvo 1,0 0903020564
Hodnotenie, riadenie a komunikácia zdravotných rizík (2007) Kopová a kol. SZU, FZaSP, zdravotníctvo 1,50 0903020564
Kapitoly z fyziológie. (2004) Alexander Mitro SZU, FZaSP, zdravotníctvo 1,50 0903020564
Mimoriadne a urgentné situácie v medzinárodnom verejnom zdravotníctve a sociálnej práci (2004) Krčméry a kol. SZU, FZaSP, zdravotníctvo 1,0 0903020564
Vybrané kapitol z tropických chorôb pre študentov verejného zdravotníctva a ošetrovateľstva (2004) Adriana Ondrušová SZU, FZaSP, zdravotníctvo 2 0903020564
Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie a chemoterapie (2005) Dóczeová, Krčméry a kol. SZU, FZaSP, zdravotníctvo 1,0 0903020564
Hygiena, učebnica pre lekárske fakulty. (1993) Kol.autorov, SZU, FZaSP, zdravotníctvo 2,50 0903020564
O čo ide? Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.