Názov (rok vydania) Autor Škola Cena Mobil
Teória auditu (2015) Ladislav Kareš EUBA - FHI 8 0944115749
Konsolidovaná účtovná závierka (2014) Hvoždárová, Sapara, Užík EUBA - FHI 7 0944115749
Audítorské postupy (2014) Ladislav Kareš EUBA - FHI 8 0944115749
brane (2016) brane maratiue 100 0200000000
Požiadavky na prijímacie skúšky- anglický jazyk (2011) kolektív autorov SPU 2 0902698222
Regulačné technológie v produkčnom procese poľnohospodárskych plodín (Návody na cvičenia) (2008) Dr. h. c. prof. Ing. Milan Demo, PhD. Slovenská poľnohosodárska univerzita v Nitre 2 0902698222
Náuka o materiáloch (2009) prof. Ing. J. Balla, CSc. Slovenská poľnohosodárska univerzita v Nitre 2 0902698222
Enciclopedia della medicina (2003) De Agostini medicína 10 0902454207
Embryologie pro pediatry (1992) prof. MUDr.Vacek medicína 3 0902454207
Dejiny lesníctva (2002) Zdycha,Ďurčík, Urgela Technická Univerzita vo Zvolene, fakulta ekológie a environmentalistiky 2 0904849152
Dendrometria, učebnica (kópia) (2000) Šmelko Technická Univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta 2 0904849152
Lineárna algebra, kniha (1998) Matejdes Technická Univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta 3,50 0904849152
Poľovníctvo (kopírované skriptá) (1999) Garaj Technická Univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta 1,50 0904849152
Návody na pestovanie lesa (kopírovane skriptá) (1994) Gubka, Saniga Technická Univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta 1,50 0904849152
Pestovanie lesa - návody na CV, (2005) Jaloviar, Kucbel Technická Univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta 2 0904849152
Technická mechanika 2000 (2016) Fabianová Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická Univerzita vo Zvolene 2 0904849152
Všeobecná chémia, návody na CV, 2000 (2016) Polóniová, Geffertová, Demianová Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická Univerzita vo Zvolene 2 0904849152
Analytická chémia, návody na CV, 2000 (2016) Geffertová, Polóniová, Demianová Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická Univerzita vo Zvolene 2 0904849152
Dejiny lesnictva, skriptá, 2002 (2016) Ďurčík, Urgela Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická Univerzita vo Zvolene 2 0904849152
Lesnícke meliorácie a zahrádzanie bystrín, skriptá, 1998 (2016) Valtýni, Jakubis Lesnícka fakulta Technická Univerzita vo Zvolene 3 0904849152
O čo ide? Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.