Názov (rok vydania) Autor Škola Cena Mobil
Sociální stát - prefotené, zviazané (2001) Miloš Večeřa KSP Pdf UK 2.5 0907312480
Až na dno blahobytu - prefotené, zviazané (1995) Jan Keller KSP Pdf UK 1.5 0907312480
Krize sociálního státu - prefotené zviatané (2008) Jan Keller KSP Pdf UK 1.5 0907312480
Tři sociální světy - prefotené zviazané (2010) Jan Keller KSP Pdf UK 3.5 0907312480
Soumrak sociálního státu - prefotené, zviazané (2006) Jan Keller KSP Pdf UK 3.5 0907312480
Sociologie nerovnosti a chudoby - prefotené, zviazané (1999) Petr Mareš KSP Pdf UK 3.0 0907312480
Přehled antropologických teorií kultury - prefotené, zviazané (2000) Václav Soukup KSP Pdf UK 4.5 0907312480
Sociálna práca (2003) Anna Tokárová a kol. KSP Pdf UK 7.5 0907312480
Úvod do politickej vedy (2004) Jozef Lysý KSP Pdf UK 3.0 0907312480
Základy trestného práva (2007) Ivo Vendel KSP Pdf UK 2.5 0907312480
Sociální služby (2007) Oldřich Matoušek a kol. KSP Pdf UK 4.5 0907312480
Anatomie I, II, III (2014) Radomír Čihák Lekárska fakulta 140 0907780811
Základy lekárskej biológie pre študijný odbor ošetrovateľstvo (2007) Doc.Mudr.Martin Péč,PhD.,mim.prof. JLF UK Jesseniova lekárska fakulta 4 0902542056
Vývoj architektúry v renesancii a baroku (prefotené, zviazané) (1992) Majzlík, Kibic Fakulta architektúry STU, Bratislava 3.50 0902713866
Stavební fyzika (prefotené, zviazané) (2001) Kaňka, Kulhánek ČVUT Praha 3.50 0902713866
Konštrukcie pozemných stavieb III - Zastrešenie (prefotené, zviazané) (1988) Oláh, Grandtnerová, Bacigálová, Kollárik Stavebná fakulta STU, Bratislava 7 0902713866
Prezentácia architektonického dedičstva (prefotené, zviazané) (2003) Gregorová Fakulta architektúry STU, Bratislava 3.50 0902713866
Obytné budovy (prefotené, zviazané) (1992) Antal, Ryška, Zahálka Fakulta architektúry STU, Bratislava 5 0902713866
Občianske budovy - budovy pre obchod (prefotené, zviazané) (1984) Havránková Fakulta architektúry STU, Bratislava 2.50 0902713866
Technická infraštruktúra - urbanistické hľadiská (prefotené, zviazané) (1989) Kattoš, Rapant Fakulta architektúry STU, Bratislava 3.50 0902713866
O čo ide? Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.