Názov (rok vydania) Autor Škola Cena Mobil
Mikroekonómia (2000) Goga, M., Janok, M., Ivanová, E. Ekonomická univerzita 2 0907636846
Metódy štatistického porovnávania (1999) Bakytová, H., Pažitná, M. Ekonomická univerzita 1 0907636846
Účtovníctvo (1997) Soukupová Božena Ekonomická univerzita 1 0907636846
Manažment Praktikum (1998) Majtán, M. a kol. Ekonomická univerzita 1 0907636846
Manažment výroby 2 (1998) Leščišin M., Stern, J., Dupaľ, A. Ekonomická univerzita 1 0907636846
Ekonomické nástroje - Dane, clá, ceny (1996) Janok michal Ekonomická univerzita 1 0907636846
Finančný manažment (2002) Kráľovič, J., Vlachynský, K. Ekonomická univerzita 1 0907636846
Audítorstvo (1998) Kareš Ladislav Ekonomická univerzita 1 0907636846
Burzy a burzovní obchody (1991) Beneš, V., Musílek, P. Ekonomická univerzita 1 0907636846
Bankové techniky úverovania (1994) Rouse, C. N. Ekonomická univerzita 1 0907636846
Základy ekonómie a ekonomiky (1996) Hontyová, K., Lisý, J., Satková, B. Ekonomická univerzita 1 0907636846
Nenechajte sa okrádať (1996) Kamenca Juraj Ekonomická univerzita 1 0907636846
Manažment výroby zbierka príkladov (2000) Dupaľ Andrej Ekonomická univerzita 1 0907636846
Komanditná spoločnosť (1999) Máziková K. Ekonomická univerzita 1 0907636846
Kontrolný systém podnikateľských jednotiek (2001) Vépyová, M. Ekonomická univerzita 1 0907636846
Cenová stratégia (1996) Janok, M., Oláh, M. a kol. Ekonomická univerzita 1 0907636846
Výklad nového zákona o účtovníctve (2003) Šlosárová A., Šlosár, R. Ekonomická univerzita 1 0907636846
Manažment (1998) Sedlák Mikuláš Ekonomická univerzita 1 0907636846
Filozofia (2000) Remišová A. a kol. Ekonomická univerzita 1 0907636846
Audítorstvo (2004) Kareš Ladislav Ekonomická univerzita 1 0907636846
O čo ide? Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.