Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Pamiatky UNESCO na Slovensku (2016)
Švajčiarsko-slovenské združenie
Škola: UMB Banská Bystrica
Cena: 15,00 €
Tel.: 0905164849
Infekčné choroby (2005)
Strehárová a kol.
Škola: SZU, FZaSP, zdravotníctvo
Cena: 2,50 €
Tel.: 0903020564
Vybrané kapitoly z onkológie pre ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo (1996)
Jurga a kol.
Škola: SZU, FZaSP, zdravotníctvo
Cena: 1,0 €
Tel.: 0903020564
Hodnotenie, riadenie a komunikácia zdravotných rizík (2007)
Kopová a kol.
Škola: SZU, FZaSP, zdravotníctvo
Cena: 1,50 €
Tel.: 0903020564
Kapitoly z fyziológie. (2004)
Alexander Mitro
Škola: SZU, FZaSP, zdravotníctvo
Cena: 1,50 €
Tel.: 0903020564
Mimoriadne a urgentné situácie v medzinárodnom verejnom zdravotníctve a sociálnej práci (2004)
Krčméry a kol.
Škola: SZU, FZaSP, zdravotníctvo
Cena: 1,0 €
Tel.: 0903020564
Vybrané kapitol z tropických chorôb pre študentov verejného zdravotníctva a ošetrovateľstva (2004)
Adriana Ondrušová
Škola: SZU, FZaSP, zdravotníctvo
Cena: 2 €
Tel.: 0903020564
Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie a chemoterapie (2005)
Dóczeová, Krčméry a kol.
Škola: SZU, FZaSP, zdravotníctvo
Cena: 1,0 €
Tel.: 0903020564
Hygiena, učebnica pre lekárske fakulty. (1993)
Kol.autorov,
Škola: SZU, FZaSP, zdravotníctvo
Cena: 2,50 €
Tel.: 0903020564
Infekčná epidemiológia, (2007)
bez autora - kopia
Škola: SZU, FZaSP, zdravotníctvo
Cena: 2,50 €
Tel.: 0903020564
Základy patologickej anatómie (2006)
Kopecký a kol.
Škola: SZU, FZaSP, zdravotníctvo
Cena: 1,0 €
Tel.: 0903020564
Lekárska vakcinológia nielen pre medikov (2007)
Nováková, Oleár, Klement
Škola: SZU, FZaSP, zdravotníctvo
Cena: 1,50 €
Tel.: 0903020564
Vybrané kapitoly z mikrobiológie (2005)
A. Sabó
Škola: SZU, FZaSP, zdravotníctvo
Cena: 2 €
Tel.: 0903020564
Atlas komunitných centier (2017)
Asociácia komunitných centier 2008
Škola: SZU, FZaSP, soc.práca
Cena: 1,50 €
Tel.: 0903020564
Základy sociálnej pedagogiky (2017)
Slavomír Laca
Škola: SZU, FZaSP, soc.práca
Cena: 1,50 €
Tel.: 0903020564
Sociálna práca – vybrané kapitoly z dejín, teórie a metód sociálnej práce (2009)
Oláh, Schavel, Ondrušová, Navrátil
Škola: SZU, FZaSP, soc.práca
Cena: 2,50 €
Tel.: 0903020564
Vybrané kapitoly zo sociálnej psychológie (2009)
Slávka Michančová
Škola: SZU, FZaSP
Cena: 1,50 €
Tel.: 0903020564
Základy sociológie (2009)
Kamil Kardis
Škola: SZU, FZaSP, sociologia
Cena: 2 €
Tel.: 0903020564
Monitorovanie rizikových faktorov chronických chorôb v SR (2013)
Mária Avdičová a kol.
Škola: SZU, FZaSP,
Cena: 1,70 €
Tel.: 0903020564
Ošetřovatelství 1. (2002)
Rozsypalová, Šafránková
Škola: SZU, FZaSP, OŠE
Cena: 2,50 €
Tel.: 0903020564